Borton d.o.o. vam nudi izradu gotovo svih vrsta etiketa u rolni i to na različitim materijalima. Zavisno o vrsti proizvoda na koji se etiketa aplicira, naši zaposleni preporučiće vam adekvatan materijal, vrstu ljepila, način aplikacije, ali i pružiti vam sve savjete kako bi vaš proizvod dobio etiketu kakva mu pripada. Bez obzira radi li se o samoljepljivim ili nesamoljepljivim materijalima, za etiketni materijal može se birati sve od papira, preko metaliziranih papira, pa do plastičnih materijala.

Primjena samoljepljivih etiketa u rolnama je višetruka. Kao dio ambalaže ili kao deklaracija mogu se koristiti u svim proizvodnim procesima: u trgovini, prehrambenoj, farmaceutskoj, motornoj, kozmetičkoj, tekstilnoj industriji i sl.

Izbor etikete zavisi on njene primjene, pa tako etikete mogu biti, zavisno od materijala od kog se prave:

   - direct thermal etikete ili termalno osjetljive (primjena kod direct thermal tehnologije štampe, koje koriste, između ostalih, i digitalne vage, koje mogu biti      obične - thermal eco ili oslojene sa jednim ili dva sloja - thermal top etikete, kako bi se zaštitile od hemijskih oštećenja);

   - thermal transfer etikete (primjena kod thermal transfer tehnologije štampe, koju koristi većina bar kod štampača);

   - papirne etikete (koje imaju najširu primjenu i mogu biti i samoljepljivi karton);

  - plastične etikete (PE, PP, PVC, PET; kada je potrebno da gornji sloj bude dobro zaštićen od hemijskih, kao što je masnoća, ili mehaničkih habanja, kao što je         grebanje, i kada je materijal na koji se lijepe takođe plastika; koriste se najviše u kozmetičkoj, uljnoj i motornoj industriji; mogu biti bijele, ali i providne);

   - dekorativne etikete (koje se rade na specijalno osmišljenim dekorativnim materijalima i obično imaju primjenu u vinskoj industriji);

    - specijalne etikete (to su etikete od specijalnih materijala koji podnose visoke temperature, hemijske i mehaničke uticaje i sl.)

Po vrsti obrade samoljepljive etikete izrađujemo kao:

   - blanko;

   - u boji;

   - predštampane;

   - sa zlatotiskom;

   - reljefne;

   - sa zaštitinim lakom.

Po namjeni naljepnice mogu biti:

   - gotov proizvod (to su uglavnom već osmišljene i odštampane etikete ili deklaracije);

   - poluproizvod (kada sam korisnik predštampava dio teksta ili cijeli tekst na svom bar-kod štampaču).